top of page
Denne tjenesten er fullbooket.

Avlyst - 5 Dagers Intensivkurs

Fordyp deg i Rosenmetoden

  • Avsluttet
  • 9 000 norske kroner
  • Core Balance, Rosenborggata 9A, 0356 Oslo

Tjenestebeskrivelse

På Intensivkursene vil du få mye trening i hvordan å møte muskelspenninger på en direkte men respektfull måte, og når og hvordan vi bruker en verbal kommunikasjon i tillegg til berøringen. Kursene vil også ta for seg tema om bl.a. projiseringer, etikk, taushetsplikt, forventninger, kroppslesing, hvordan vi lytter til og møter kroppens signaler, samt gjenkjenning av både klientens og egne grenser. Det legges vekt på et samspill mellom egne prosesser og å lære å møte klienten på en åpen og ikke førende eller dømmende måte. Demonstrasjoner og delinger inngår i alle kurs som en del av fordypningen. Det er lagt til 1 time lunsj per økt.


Påmelding- og avbestillingsvilkår

Personvernerklæring og GDPR: https://www.rosenmetoden-skolen.no/personvern-og-gdpr Påmelding- og avbestillingsvilkår: https://www.rosenmetoden-skolen.no/pamelding-og-avbestillingsvilkar Angrerett: Du har i henhold til kjøpsloven full angrerett i 14 dager fra den dag du får vår bekreftelse på din påmelding ved påmelding innen 1 måned før kursstart/utdannelsesstart. Har du spørsmål eller vil avmelde din påmelding kan du sende oss en mail på admin@rosenmetoden-skolen.no Angi dato for kurset / utdannelsen samt navnet på kurset og inkluder dine personopplysninger. Husk å oppgi til hvilken konto tilbakebetalingen skal skje. Du har da rett til å få tilbakebetalt hele summen du har betalt inn, unntatt påmeldingsavgiften (NOK 1000), ved påmelding og betaling innen 1 måned før kursstart/utdannelsesstart. Etiske Regler: For elever på kurs i Rosenmetoden. - Lærere, veiledere, terapeuter og praksiselever er underlagt etiske regler fra Norske Rosenterapeuters Forening og/eller The Rosen Institute. - Elevene inntar et ”yrkesmessig” forhold til hverandre i forbindelse med å respektere tillit og å overholde taushetsplikt. - Elevene søker etter beste evne å oppfatte, forstå og respektere hverandres behov for integritet. - Elevene benytter ikke sine medelever for å tilgodese egne behov. - Det utføres ikke andre behandlingsformer under trening på kursene. - Det gis respekt for andres samfunnsstilling, livssyn, etnisk bakgrunn, kjønn og seksuell legning. - Elevene uttaler seg ikke nedsettende om andre utenom kursene. - Elevene har ikke anledning til å utgi seg for å være terapeuter før grunnutdanningen er gjennomført og man kan kalle seg ”Praksiselev i Rosenmetoden”. - Eleven er seg bevisst at hun/han representerer utdanningen i Rosenmetoden og følger ovenstående etiske regler.


Kontaktinformasjon

admin@rosenmetoden-skolen.no

Brannfjellveien, Oslo, Norway

bottom of page