top of page
Denne tjenesten er fullbooket.

Avlyst - 2 Dagers Introduksjonskurs

Første steg for deg som ønsker å bli rosenterapeut

  • Avsluttet
  • 3 000 norske kroner
  • Core Balance, Rosenborggata 9C, 0356 Oslo

Tjenestebeskrivelse

På et Introduksjonskurs vil du få en enkel innføring i og en grunnleggende forståelse for sammenhengen mellom kropp, sinn, pust og spenninger. I tillegg til enkle foredrag vil det bli demonstrasjoner og praktiske øvinger med medelever. Det gis også god tid til spørsmål og mulighet for deling av personlige opplevelser. Det er inkludert 1 time lunsj per økt.


Påmelding- og avbestillingsvilkår

Personvernerklæring og GDPR: https://www.rosenmetoden-skolen.no/personvern-og-gdpr Påmelding- og avbestillingsvilkår: https://www.rosenmetoden-skolen.no/pamelding-og-avbestillingsvilkar Angrerett: Du har i henhold til kjøpsloven full angrerett i 14 dager fra den dag du får vår bekreftelse på din påmelding ved påmelding innen 1 måned før kursstart/utdannelsesstart. Har du spørsmål eller vil avmelde din påmelding kan du sende oss en mail på admin@rosenmetoden-skolen.no Angi dato for kurset / utdannelsen samt navnet på kurset og inkluder dine personopplysninger. Husk å oppgi til hvilken konto tilbakebetalingen skal skje. Du har da rett til å få tilbakebetalt hele summen du har betalt inn, unntatt påmeldingsavgiften (NOK 1000), ved påmelding og betaling innen 1 måned før kursstart/utdannelsesstart. Etiske Regler: For elever på kurs i Rosenmetoden. - Lærere, veiledere, terapeuter og praksiselever er underlagt etiske regler fra Norske Rosenterapeuters Forening og/eller The Rosen Institute. - Elevene inntar et ”yrkesmessig” forhold til hverandre i forbindelse med å respektere tillit og å overholde taushetsplikt. - Elevene søker etter beste evne å oppfatte, forstå og respektere hverandres behov for integritet. - Elevene benytter ikke sine medelever for å tilgodese egne behov. - Det utføres ikke andre behandlingsformer under trening på kursene. - Det gis respekt for andres samfunnsstilling, livssyn, etnisk bakgrunn, kjønn og seksuell legning. - Elevene uttaler seg ikke nedsettende om andre utenom kursene. - Elevene har ikke anledning til å utgi seg for å være terapeuter før grunnutdanningen er gjennomført og man kan kalle seg ”Praksiselev i Rosenmetoden”. - Eleven er seg bevisst at hun/han representerer utdanningen i Rosenmetoden og følger ovenstående etiske regler.


Kontaktinformasjon

admin@rosenmetoden-skolen.no

Brannfjellveien, Oslo, Norway

bottom of page