top of page

Påmelding- og avbestillingsvilkår og Etiske Regler

Påmeldinger:


Alle påmeldinger er bindende. Du har ikke sikret plass på kurs før kursavgiften inkludert påmeldingsavgiften (NOK1000) er betalt, dette gjøres samtidig som påmelding. Påmeldingsafvgift er inkludert hvis du har betalt for kurset online.


Vi forbeholder oss retten til å innstille kurs ved for lavt deltagerantall og ved hendelser som er utenfor vår kontroll.
Kursbevis og sertifikater oppnås når samtlige krav er innfridd.


Aldersgrense for å påbegynne utdanningen er 22 år.


Elever med særskilte behov bes kontakte hovedlærer i god tid før kursstart. Vi forbeholder oss retten til å avvise elever som finnes ulempelig for utdanningen.


Øvrig:


Filming, fotografering eller lydinnspilling er ikke tillatt uten tillatelse.


Forsikring: Alle elever er ansvar- og ulykkesforsikret under kurstiden.


Avbestillinger:


Ved avbestilling inntil en mnd. før kursstart tilbakebetales innbetalt avgift med fradrag av påmeldingsavgiften (NOK 1000). Avbestilling senere enn en mnd. før kursstart eller avbestilling etter kursstart godkjennes kun mot legeerklæring for sykdom du ikke har kunnet forutse ved påmeldingstidspunktet. Tilbakebetaling ved legeerklæring skjer da med fradrag av påmeldingsavgiften (NOK 1000) og eventuell forbrukt kurstid fram til avbrudd.

 

Dersom kurset innstilles tilbakebetales hele avgiften uten fradrag. Ved avbestilling eller uteblivelse uten legeerklæring vil ikke kursavgiften inkludert påmeldingsavgiften (NOK 1000) bli tilbakebetalt.
 

All tilbakebetaling vil skje så fort som mulig, senest innen en mnd. 


Vi reserverer oss for eventuelle enringer.

 

Angrerett:

 

Du har i henhold til kjøpsloven full angrerett i 14 dager fra den dag du får vår bekreftelse på din påmelding ved påmelding innen 1 måned før kursstart/utdannelsesstart. Har du spørsmål eller vil avmelde din påmelding kan du sende oss en mail på admin@rosenmetoden-skolen.no Angi dato for kurset / utdannelsen samt navnet på kurset og inkluder dine personopplysninger. Husk å oppgi til hvilken konto tilbakebetalingen skal skje. Du har da rett til å få tilbakebetalt hele summen du har betalt inn, unntatt påmeldingsavgiften (NOK 1000), ved påmelding og betaling innen 1 måned før kursstart/utdannelsesstart.

Etiske Regler:

For elever på kurs i Rosenmetoden.

Lærere, veiledere, terapeuter og praksiselever er underlagt etiske
regler fra Norske Rosenterapeuters Forening og/eller The Rosen
Institute.

  • Elevene inntar et ”yrkesmessig” forhold til hverandre i forbindelse med å respektere tillit og å overholde taushetsplikt.

  • Elevene søker etter beste evne å oppfatte, forstå og respektere hverandres behov for integritet.

  • Elevene benytter ikke sine medelever for å tilgodese egne behov.

  • Det utføres ikke andre behandlingsformer under trening på kursene.

  • Det gis respekt for andres samfunnsstilling, livssyn, etnisk bakgrunn, kjønn og seksuell legning.

  • Elevene uttaler seg ikke nedsettende om andre utenom kursene.

  • Elevene har ikke anledning til å utgi seg for å være terapeuter før grunnutdanningen er gjennomført og man kan kalle seg ”Praksiselev i Rosenmetoden”.

  • Eleven er seg bevisst at hun/han representerer utdanningen i Rosenmetoden og følger ovenstående etiske regler.

Påmeldinger
Avbestillig
Angrerett
Øvrig
Etiske Regler
bottom of page