top of page

OM

UTDANNINGEN

Som eneste i Norge er vi stolte av å tilby internasjonal sertifisering av rosenterapeuter gjennom The Rosen Institute i Berkeley, California. 

Grunntdanningen går over en periode på ca. 2 ½ år. 

  • 1 Introduksjonskurs

  • 7 Intensivkurs

  • 2 Temakurs

  • 1 Anatomikurs

  • 3 obligatoriske samtaler i løpet av kursforløpet (under 4., 6., og 7. intensivkurs)

  • 3 egenbehandlinger og 3 veiledninger mellom 5. og 7. intensivkurs. 

Etter undervisningsperioden følger en praksisperiode hvor elevene skal gi: 350 behandlinger i egen praksis. 

De skal også ta: 24 egne behandlinger hos en ferdigutdannet rosenterapeut, gjennomføre 20 timer personlig veiledning - og i tillegg delta på: 30 timer med gruppeveiledninger.

 

Undervisningsperioden vil bestå av delinger, hvor elevene både lærer å lytte og utrykke fordomsfritt med hverandre.

 

Elevene trener på å bytte behandlinger på benk. Her skal de med hendene lære å gjenkjenne/ møte muskelspenninger. Dernest avvente kroppens respons. 

 

Elevene lærer seg underveis å kommunisere med kroppen både fysisk og verbalt. 

Gjennom kroppens språk vil eleven etter hvert lære seg å avlese muskeltonus og kroppsutrykk i de forskjellige kroppsdelene.

Det legges verken inn krav, forventninger eller føringer i denne formen for kommunikasjon.

Parallelt må eleven våge å møte seg selv og sine egne prosesser.

I tillegg blir det gitt undervisning og demonstrasjons- behandlinger.

 

I tillegg til at dette er en terapeut-utdanning med sertifisering,

så kan du også ta kursene for din egen vekst og utvikling.

Wave_Rosenmetoden_Skolen.png

OM

SKOLEN

Våren 2019 fant vi det hensiktsmessig å starte planleggingen av en egen skole for Rosenmetoden.

For det første året (2020) har vi inngått leieavtale med Qigongsenteret i Oslo og Tara klinikken i Moss. 

 

Det vil kun bli små justeringer i forhold til tidligere undervisningsplan,  bortsett fra Rosenanatomien som vil få et intensivert, nytt og oppdatert innhold. 

Vi vil være tilknyttet The Rosen Institute i Berkeley for å kunne tilby internasjonale sertifikat ved fullført utdanning . Rosenmetoden er et globalt konsept med et stort mangfold som vi ønsker å utveksle erfaringer med.

Som tre seniorlærere har vi hatt et tett samarbeide gjennom mange år, noe som gjør at vi er trygge på at vi kan inspirere og utfylle hverandre. I tillegg har vi et samarbeidsteam bestående av en anatomilærer og flere veiledere.

 

Vårt hovedmål er å holde Rosenmetoden levende og i vekst.

 

Seniorlærere og eiere av Rosenmetoden Skolen i Norge:

Trude Sellæg, Marianne Behn og Ingrid Eriksen.

Wave_Rosenmetoden_Skolen.png
Om-Om Skolen
Finn Oss

FINN

OSS

bottom of page