top of page

OM

ROSENMETODEN

Wave_Rosenmetoden_Skolen.png

Hva er Rosenmetoden?

 

Rosenmetoden er først og fremst en avspenningsmetode, en
kroppsbehandling som kan føre til dyp avspenning og bevisstgjøring av fortrengte følelser og mønstre som har dannet seg i løpet av livet.

 

Ved en Rosenbehandling kontakter terapeuten klientens muskelspenninger med en myk,respektfull og direkte berøring.


Vi spenner musklene våre ubevisst. Dette skjer fordi muskulaturen er
med på å holde nede fortrengte følelser og opplevelser som på et gitt tidspunkt i livet var for mye å ta inn for den dagklare bevisstheten vår.


Over tid kan disse muskelspenningene føre til kroniske smerter og til at pusten vår begrenses. Det er mange som ikke er oppmerksomme på hvor anspent muskulaturen er før det begynner å gjøre vondt.

Rosenmetoden kan altså gi deg avslapning, bedre flyt i hverdagen og dypere pust. Dyp avspenning er en døråpner til større oppmerksomhet, og du vil oppnå dypere kontakt med følelsene dine og de behov du måtte ha. Du vil oppnå at stressnivået ditt synker- og du vil få en bedre og mer bevisst kontakt med deg selv.

Hvem utviklet Rosenmetoden?

Det var Marion Rosen (1914 -2012) som utviklet Rosenmetoden.

 

Hun observerte mennesker og deres bevegelsesmønstre og lærte å se hvor ufrie bevegelsene våre kan være når kroppen er anspent.

 

Hun la også merke til de som hadde et fritt og ledig bevegelsesmønster. Marion viet hele sitt voksne liv til dette arbeidet. Gjennom myk og tydelig berøring kan mennesker få kontakt med det
som er fortrengt og blokkert, og når de fortrengte følelsene og mønstrene forløses, vil de aller fleste få større bevegelsesfrihet og et friere
pustemønster.

 

Også barn og ungdom kan ha god nytte av denne formen for berøring når intensjonen er avspenning. Men det anbefales ikke at barn og ungdom får full behandling med Rosenmetoden, fordi det krever at man personlig kan ta ansvar for og er i stand til å bearbeide det som frigjøres fra det underbevisste i løpet av behandlingen.

Hvem passer denne behandlingsformen for?

Vår erfaring er at det er mennesker med helt ulik bakgrunn og med forskjellige utfordringer og behov.

 

Mange kommer på grunn av smerter, andre har et ønske om stressredusering og dypere avspenning. Noen kommer også fordi de føler at de ikke får nok hjelp innenfor de vanlige helsetilbudene. Mange har også behov for å bearbeide blokkerte følelser som har samlet seg gjennom et levd liv. For dem er rosenmetoden en måte å få frigjort fortrengte opplevelser og på den måten øke livskvaliteten. Noen har slitt med kronisk tretthet i lang tid uten å forstå hvorfor.

 

Andre ønsker å oppnå større kroppsbevissthet eller øke selvinnsikten. Andre igjen søker å utvikle seg følelsesmessig og åndelig. Ved å frigjøre den fortrengte historien sin, vil de få muligheten til å leve et friere og mer meningsfullt
liv. 

Hva skiller Rosenmetoden fra andre behandlingsformer?

Et av svarene må bli den dype avspenningen som kan inntreffe når ”seige og gamle” spenninger endelig slipper taket.

 

Det skjer ikke under hver behandling, men når det skjer, er det som å komme hjem. Hjem, der hvor alt bare ER og hvor sjelen føles fri og livskraften strømmer fritt. Jeg tror det er i dette øyeblikket mange kan si til seg selv:

 

”Dette er meg – det er min sanne frekvens og essens som jeg opplever
nå.”

 

For mange føles dette som en maksimal kjerneopplevelse. Har denne indre hjertedøren først åpnet seg, kan du gå inn i det indre kammeret igjen og igjen.

Wave_Rosenmetoden_Skolen.png
bottom of page