top of page

Etiske Regler

For elever på kurs i Rosenmetoden.

Lærere, veiledere, terapeuter og praksiselever er underlagt etiske
regler fra Norske Rosenterapeuters Forening og/eller The Rosen
Institute.

  • Elevene inntar et ”yrkesmessig” forhold til hverandre i forbindelse med å respektere tillit og å overholde taushetsplikt.

  • Elevene søker etter beste evne å oppfatte, forstå og respektere hverandres behov for integritet.

  • Elevene benytter ikke sine medelever for å tilgodese egne behov.

  • Det utføres ikke andre behandlingsformer under trening på kursene.

  • Det gis respekt for andres samfunnsstilling, livssyn, etnisk bakgrunn, kjønn og seksuell legning.

  • Elevene uttaler seg ikke nedsettende om andre utenom kursene.

  • Elevene har ikke anledning til å utgi seg for å være terapeuter før grunnutdanningen er gjennomført og man kan kalle seg ”Praksiselev i Rosenmetoden”.

  • Eleven er seg bevisst at hun/han representerer utdanningen i Rosenmetoden og følger ovenstående etiske regler.

bottom of page